Bilgi İşlem & Halkla İlişkiler ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Enver KOPARMAL

Bilgi İşlem

Arhavi Belediyesi Bilgi İşlem Birimi, bilgi sistemleriyle ilgili, kurum içinde kullanılan her türlü bilgisayar donanımı- onarımı ile gelişen teknolojiye bağlı olarak işletim sistemleri ve yazılımların bakım onarım ve geliştirilmesiyle görevlidir. Birim, ihtiyaç halinde bütün birimlere uygulama yazılımı desteği verir. Yeni birimlerin ihtiyaçlarına göre özel yazılımlar oluşturur ve yazılımı kullanacak personele gerekli eğitimlerini verir. Belediye içerisindeki bilgi ağlarını sürekli gözetim altında tutarak sunucular üzerindeki bilgi paylaşımını ile veri güvenliğini sağlar.

Halkla İlişkiler & Sosyal İşler

İlçemizde vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verecek kültürel, sanatsal ve sosyal hizmetleri üretmenin yanı sıra kentimizin tanıtımına ve bellek oluşturulmasına yönelik çalışmaları yapmak çalışmalarımızda ana hedefi oluşturmaktadır. Kültür Merkezlerimizin yanı sıra, ilçemizin her noktasında vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmekte, düzenlediğimiz kurslarla çok geniş bir yelpaze içerisinde halkımıza hizmet sunulmaktadır.