Folklorik Miras

Geleneksel giyim kuşam biçiminin tamamı, türküler, imecelerde söylenen maniler, evlenme odaları ve görenekleri, kız isteme, enişte bağlama, enişte dövme, ayak direksiyonu, bahşiş alma, kız kaçmayı başardı ‘Folklorik Miras’ın temelindekidir.  Folklorik mirasın vazgeçilmez unsurlarıdır.  Tulum, kemençe, opiyinoni Arhavi’nin eğlence biçimleri, oyunlar, atma ve bilinen enstrümanlarıdır.