Etik Komisyon

13.04.2005 Gün ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5176 sayılı kanun gereği, 15.05.2014 Tarihinde Başkanlık oluru ile oluşturulmuştur.

Etik Komisyon Üyeleri

Tanju GÜNEY – Destek Hizmetler Müd. Vek.

İnci ÜÇÜNCÜ – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

İlker ÖZCAN – Su İşleri Müdürü

İletişim Bilgileri

Tel: 0466 312 40 06          Fax: 0466 312 40 06

Etik Komisyonu Mevzuatı

                Madde 29 –  Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlar ile ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum ve kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az 3 kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.

                Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süre ile görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin öz geçmiş ve iletişim bilgileri, 3 ay içinde kurula bildirilir. Etik komisyonu, kurum ile iş birliği içinde çalışır.