Yazı İşleri Müdürlüğü

Serpil ATASELİM

Yazı İşleri Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri.

Belediyemizin karar organları olan Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni’ nin olağan ve olağan üstü yapılan tüm toplantılarının sağlıklı ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktayız. Bu toplantılarda alınan karar ve zabıtların yazımı, dağıtımı ve ilgili yerlere ulaştırılması, genel evrak, dahili ve harici tüm yazışma işleri ile personel ve evlendirme hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

– Belediye Meclisi ve encümeni ile ilgili tüm işleri yapmak. Postadan, elden ve resmi dairelerden gelen evrakların kayıt işlemlerini ve takibini yapmak, kayıtları bilgisayara aktarmak.

– Evlilik müraacatlarını almak, nikah akitlerini gerçekleştirmek ve evlilik cüzdanlarını hazırlamak.

– Kurum arşivini oluşturmak.

– Belediyenin posta ve kurye işlemlerini yürütmek.