Su İşleri Müdürlüğü

İlker ÖZCAN

Su İşleri Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, varsa kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımım yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması ve yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

Su işleri iki memur 17 işçi ile 24 saat hizmet veren bir birimdir.

Su işleri ilçemizin su ihtiyacını karşılar. İçme suyu iki derin kuyudan karşılanmaktadır. Bu derin kuyulardan temin edilen sular elektrik enerjisi ile depolara klorlanarak pompalanmaktadır.Merkez depo 2000 tonluk olup Arhavi ilçesinin suyunu karşılamaktadır.Ayrıca Kale mahallesini besleyen 200 ve 100 lük depomuz bulunmaktadır .Y hacılar mahallesini besleyen 150 lik depomuz ve toplam olarak dört depomuzla Arhavi ilçesi ve mahallerin su ihtiyacını karşılamaktayız.Mevcut şebeke ağımız 47000 km olup bakım ve onarımı servisimize aittir.İlçemiz ve mahallelerine vermiş olduğumuz sular iki aylık donemler olarak tahük ettirilip üçretlendirilmektetir.