Satınalma Müdürlüğü

Cemal SATIRALİOĞLU

Satınalma Müdürlüğünün başlıca görev ve yetkileri

Belediyenin mal ve hizmet alma işlemlerinin ve bu işlemler sonucunda edinilen demirbaş ve tüketim maddelerinin kayıt ve saklamasını, belediyenin görmekte olduğu iş ve hizmetler için kullanılmakta olan girdilerin stok durumlarının izlenmesini, ihtiyaç anında hizmete sunmak, ilgili kanunlarla, kararname, tüzük, tebliğ ve genelgelerin uygulanmasında görülen aksaklıkların giderilmesini sağlayan birimdir.

Birimlerden gelen onay talep belgeleri doğrultusunda pazarlık veya teklif suretiyle talep edilen malın alınması ve ilgili birime teslim edilmesi işlemlerinin yürütülmesi.