Destek Hizmetler Müdürlüğü

Tanju GÜNEY

Destek Hizmetler Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri.

Belediye merkezinin ve dış birimleri bünyesinde verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik genel hizmetlerin temel ihtiyaçları ile sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak alınması gereken tedbirleri belirtmek.

Belediyeler toplumun gereksinimlerini karşılarken, pek çok mal ve hizmete talep duyarlar. Bu mal ve hizmetlerin zamanında kaliteli ve uygun fiyatla temininin yasalar çerçevesinde gerçekleştirilmesi hususunda ilgili birimleri koordine etmek. Ayrıca kadro ekipman açısından geniş bir yapıya sahip olan belediyemizde , tüm unsurların sağlıklı ve verimli olabilmesi için gerekli altyapı desteğini sağlamaktır.

Destek hizmetleri Müdürlüğü, çalışma alanı ve faaliyetleri incelendiğinde doğrudan bir yatırım birimin çalışmasında katkısı olduğu anlaşılmaktadır.