Emlak Müdürlüğü

Şadiye KURDOĞLU

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinde “Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m² yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.

Yukarıdaki kanun maddesi gereğince gaziler gelirleri olmadığı ve tek meskene sahip olduğu sürece emlak vergisi ödemelerinden muaf tutuluyor. Muafiyet için “Tek Meskeni Olan Şehitlerin Dul ve Yetimlerine ve Gazilere Ait Form” ile Gazi olduklarına dair belgeyle birlikte Belediye Başkanlığımıza müracaat etmeleri gerekiyor.