16.02.2019 Son güncelleme: 15.02.2019, 1:51

2017 EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

Kategori: 2017 Yılı
Gösterim: 311 times

15928209.0.10 /1541                                                                 27.09.2017

      Belediye Meclis Toplantısı.

 

DOSYA’YA

Belediye Meclis Üyelerine

   

       Arhavi Belediye Meclisinin Ekim  ayı toplantısı 04.10.2017 Çarşamba günü saat 15.00’da Belediye Başkanlık makamında aşağıdaki gündem maddeleri gereği yapılacaktır.                   

      Anılan gün ve saatte toplantıya katılmanızı rica ederim.

                                                                            

                                                                          

                                                                             Coşkun HEKİMOĞLU

                                                                                   Belediye Başkanı

 

 

   1-2018 Mali yılı ve izleyen iki mali yıla ait  bütçe taslağının  Plan ve Bütçe

       Komisyonuna havale edilmesinin görüşülmesi.

 

 2- 2018 Malı yılında uygulanacak Belediye Harç ve  Tarifelerinin Plan ve

       Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin görüşülmesi.

  

 3- Sahil dolgu alanının bitişiğinde  gençlik merkezi binasının batısında bulunan

      mülkiyeti  belediyemize ait 91 ada, 4 no’lu 3300.00m2 miktarındaki

      taşınmaz üzerinde yapılan imar plan değişikliğinin  görüşülmesi.   

 4- Yemişlik Mahallesinde  mülkiyeti Cahit KAKŞ’a ait 364 ada,14 no’lu

       Parseldeki  mevzii imar planının görüşülmesi.

5- Musazade Mahallesinde mülkiyeti Yusuf Ziya GÜNEY’e ait  713 ada,37 ve

    38 no’lu parseller ile mülkiyeti Turan AYGÜNEY ve hissedarlarına ait 713

    Ada 39 no’lu parselde istenen  imar değişikliği talebinin görüşülmesi.